Tartu Ülikool    EMÜ    TLÜ

Doktorikool on loodud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi struktuurifondide meetme 1.1 Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem raames. Projekti koordineerib SA Innove.

Mis on doktorikool
Tutvustus | Eesmärgid | Tegevused | Inimesed

Doktorikooli kuulumine

Finantseerimise põhimõtted

Toetatavad tegevused
Doktorantidele | Välisekspertidele ja -lektoritele | Koolitusele jms.

Taotlemine
Taotlusvormid doktorantidele | Taotlusvormid välisekspertidele ja -lektoritele | Taotlusvormid koolitusele jms.

Partnerid

Uudised

Kontaktid

©Tartu Ülikool Sisukaart